Zarządzenie zleceniami oraz informacją

System do zarządzania zleceniami oraz informacją

System dedykowany instytutom badawczym oraz ośrodkom badawczo-rozwojowym. Umożliwia m.in. ewidencję i obsługę zleceń (w tym obsługa kontrahentów, magazynów oraz produktów) oraz zarządzanie wiedzą (różne bazy wiedzy). Posiada rozbudowany system uprawnień oraz parametryzacji, który umożliwia jego wdrożenie w instytucjach o różnym profilu.

Cele systemu:

  • Ewidencja zleceń klientów wraz z historią realizacji
  • Śledzenie stanu realizacji
  • Uprawnienie przepływu informacji i standaryzacja obiegu dokumentów
  • Ułatwione rozliczanie zleceń (w tym wystawianie faktur sprzedaży)
  • Jednoznaczne powiązanie zleceń z FK
  • Sprawozdawczość na poziomie całej organizacji i poszczególnych jednostek
  • Poprawa jakości obsługi klientów