Controlling i sprawozdawczość

Bieżąca informacja finansowa i zarządcza

Rozumiemy jak istotna jest bieżąca informacja finansowa i zarządcza w procesie decyzyjnym, dlatego system FK-mercomp w połączeniu z narzędziem Analizy i Raporty-mercomp® dostarcza na bieżąco informacje/ analizy wspomagające podejmowanie decyzji.

Moduł Analizy i Raporty-mercomp® zawiera m.in. dodatek do Microsoft® Excel umożliwiający m.in. dostęp do aktualnych danych poprzez dedykowane funkcje o intuicyjnej składni oraz tabele i wykresy przestawne. Rozwiązanie to zapewnia bogate możliwości w zakresie analizy i prezentacji danych.

Dysponujemy zespołem specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje w zakresie doradztwa biznesowego i rozwiązań IT.

Przykłady

Graficzna Analiza sprzedaży

Zobacz jak może wyglądać przykładowa analiza sprzedaży w naszym rozwiązaniu.

Graficzna analiza obrotów konta

Zobacz jak może wyglądać przykładowa analiza obrotów konta w naszym rozwiązaniu.

Graficzna analiza wskaźników finansowych

Zobacz jak może wyglądać przykładowa analiza wskaźnikowa w naszym rozwiązaniu.

Oferujemy

Oferujemy doradztwo i narzędzia w zakresie:

  • systemów budżetowania i planowania,
  • raportów menedżerskich i zarządczych (pulpity menedżerskie „dashboards”, systemy informowania kierownictwa, Strategiczna Karta Wyników),
  • systemów sprawozdawczości finansowej (Polskie i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, konsolidacja sprawozdań, zgodność z wymogami Giełdy Papierów Wartościowych),
  • pakietów sprawozdawczych wg różnych standardów/ wymogów sprawozdawczości,
  • systemów kalkulacji kosztów i rentowności/ zaawansowanego rozliczania kosztów (w tym zastosowania rachunku kosztów działań Activity Based Costing),
  • prezentacji raportów w systemach intranetowych przedsiębiorstwa (np. na bazie Microsoft® SharePoint) oraz w dokumentach Microsoft® Office, PDF,
  • innych zestawień wymagających danych z FK-mercomp/ systemów działających w przedsiębiorstwie (zastosowanie technologii Business Intelligence i hurtowni danych).

Nasze rozwiązania dostosowujemy do potrzeb klienta, dzięki czemu:

  • dostarczamy informacje, których przedsiębiorstwo potrzebuje,
  • zapewniamy odpowiednie wsparcie w zakresie zarówno opracowania założeń, jak i samej implementacji poszczególnych rozwiązań.