Finanse i księgowość

System finansowo-księgowy FK-mercomp

jest kompleksowym narzędziem do efektywnej ewidencji wszystkich typów zdarzeń gospodarczych. Wspomaga on ich obsługę ułatwiając pracę działu księgowości na każdym etapie. W każdym momencie umożliwia wygodny i bezpieczny dostęp do zgromadzonych informacji zarówno bezpośrednio z systemu, jak poprzez rozwiązania typu Business Intelligence, m.in. z poziomu modułu Analizy i Raporty-mercomp® czy Pulpitu Menedżerskiego.

 

System FK-mercomp jest ciągle rozwijany i doskonalony od 1992 roku, dzięki czemu obecnie łączy w sobie bogate doświadczenia firmy i naszych klientów z możliwościami, jakie daje zastosowanie współczesnych technologii informatycznych.

W ostatnich latach szczególny nacisk kładziemy na następujące kwestie:

 • dostęp do informacji finansowej i zarządczej,

 • kontrola finansowa,

 • sprawozdawczość (w tym budżetowa i zarządcza),

 • współpracę z pakietem Microsoft® Office,

 • wsparcie obsługi i rozliczania projektów/programów UE.

Zastosowana technologia pozwala na modyfikowanie systemu wg wymagań klienta. Daje elastyczność w zakresie dalszego dostosowywania do zmieniających się potrzeb.

Najważniejsze cechy systemu FK-mercomp

 • przyjazny i ergonomiczny interfejs użytkownika,

 • łatwy i szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji,

 • współpraca z innymi produktami z rodziny MERCOMP (również możliwość integracji z innymi systemami),

 • zaawansowany system zabezpieczeń, rozbudowany system haseł i uprawnień dla użytkowników,

 • optymalizacja/ dostosowanie planu kont (uporządkowanie, przejrzystość informacji, informacja zarządcza) – konta syntetyczne, konta analityczne, nadawanie atrybutów, przedmiotów kontroli, klasyfikatorów,

 • możliwość rozszerzenia ZPK na potrzeby informacji finansowej/ zarządczej (np. wprowadzenie złożonych MPK, klasyfikatorów, projektów UE, wykorzystanie na potrzeby analizy rentowności, budżetowania, analizy projektów),

 • pełna obsługa dzienników zachowanych,

 • wspólne (dla wszystkich modułów) bazy kontrahentów i pracowników,

 • zaawansowane wyszukiwanie w bazie dowolnych danych według różnych kryteriów (w tym wykorzystanie filtrów i masek),

 • zaawansowana współpraca z pakietem Microsoft® Office (zarówno w zakresie raportowania jak i wprowadzania danych do systemu FK - m.in. możliwość tworzenia dzienników z poziomu MS Excel),

 • bogate możliwości raportowania (w tym również rozszerzone funkcjonalności w zakresie standardowych zestawień finansowo-księgowych),

 • dostęp do danych z wszystkich lat obrachunkowych umożliwiający ich porównanie,

 • bieżąca kontrola należności i zobowiązań, korespondencja seryjna (noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald),

 • analiza rentowności sprzedaży, koszty w układzie zleceń/ miejsc powstawania kosztów,

 • proste zamykanie roku i wprowadzanie korekt bilansu otwarcia do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

 • automatyczne księgowania, przeksięgowania, automatyczne rozksięgowanie kosztów,

 • definiowanie szablonów dekretacji,

 • automatyczne dekretowanie wyciągów bankowych i operacji kasowych, współpraca z systemami Home Banking,

 • generowanie przelewów na podstawie faktur zakupowych,

 • kontrola realizacji zamówień i dostaw po stronie zakupu, możliwość obsługi realizacji przetargów,

 • wspomaganie procesu windykacji,

 • możliwość eksportu/ importu danych z/ do innych systemów działających w przedsiębiorstwie,

 • zgodność z obowiązującą Ustawą o Rachunkowości („UoR”) oraz ustawami prawa podatkowego.