Produkty i usługi

Finanse i księgowość

System Księgowo-Finansowy

System finansowo-księgowy FK-mercomp® jest kompleksowym narzędziem do efektywnej ewidencji wszystkich typów zdarzeń gospodarczych. Wspomaga on ich obsługę ułatwiając pracę działu księgowości na każdym etapie. W każdym momencie umożliwia wygodny i bezpieczny dostęp do zgromadzonych informacji zarówno bezpośrednio z systemu, jak również poprzez rozwiązania typu Business Intelligence, m.in. z poziomu modułu Analizy i Raporty-mercomp® czy Pulpitu Menedżerskiego.

 

Controlling i sprawozdawczość

Najlepsze rozwiązanie dla kontrolingu i dla sprawozdawczości

Rozumiemy jak istotna jest bieżąca informacja finansowa i zarządcza w procesie decyzyjnym, dlatego system FK-mercomp w połączeniu z narzędziem Analizy i Raporty-mercomp® dostarcza na bieżąco informacje/ analizy wspomagające podejmowanie decyzji.

Ewidencja majątku

Ewidencja Majatku - grafika

Kompleksowy system do ewidencji, inwentaryzacji i zarządzania majątkiem. Aktualna, nowa wersja powstała na bazie doświadczeń naszych i naszych klientów. Wykracza znacznie poza standardowe pojęcie ewidencji majątku.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.ewidencjamajatku.pl

Budżet i dokumenty

Moduł do Obsługi Budżetów i Zarządzania Dokumentami

Umożliwia bieżącą kontrolę wielu budżetów w jednostkach budżetowych. Obsługuję zarówno klasyfikację budżetową, budżet zadaniowy jak i inne zdefiniowane budżety (np. budżet inwestycyjny w ujęciu rzeczowym).

Aplikacje WWW

Tworzymy nowe rozwiązania w technologiach webowych (ASP .NET MVC, Ruby on Rails).

Zarządzenie zleceniami oraz informacją

System do zarządzania zleceniami oraz informacją

System dedykowany instytutom badawczym oraz ośrodkom badawczo-rozwojowym. Umożliwia m.in. ewidencję i obsługę zleceń (w tym obsługa kontrahentów, magazynów oraz produktów) oraz zarządzanie wiedzą (różne bazy wiedzy). Posiada rozbudowany system uprawnień oraz parametryzacji, który umożliwia jego wdrożenie w instytucjach o różnym profilu.